poniedziałek, 4 stycznia 2016

BHP kursy dla pracowników – operatorzy maszyn pracujących pod ziemią


BHP to zbiór zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, których bezwzględnie należy przestrzegać, jeśli chce się unikać nieszczęśliwych wypadków, których w zakładach pracy zdarza się cała gama. Dziś przedstawiamy zbiór przepisów dla pracowników – operatorów maszyn pracujących pod ziemią. Jak dbać o takie urządzenie, jak bezpiecznie je eksploatować, co robić, jeśli odmawia posłuszeństwa? Do kogo się zgłaszać w razie problemów? Przeczytajcie nasz artykuł, dokładnie zapoznajcie się z przepisami BHP, których nigdzie nie poznasz, jeśli nie pójdziesz na typowy kurs bhp dla pracowników http://www.centrumszkolen.net/szkolenia-bhp/. Pracodawco, ten tekst to również informacja dla Ciebie.


Rozdział 6

Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dotyczące maszyn przeznaczonych do pracy pod ziemią


§112. Maszyna przeznaczona do prac pod ziemią powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym rozdziale.
§113.
1. Obudowy zmechanizowane kroczące powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w trakcie poruszania utrzymywały określony kierunek ruchu i nie ulegały poślizgowi przed obciążeniem, podczas obciążenia ani po usunięciu obciążenia.
2. Obudowy zmechanizowane, o których mowa w ust. 1, powinny być wyposażone w zakotwiczenia płyt górnych poszczególnych stojaków hydraulicznych oraz pozwalać na swobodne poruszanie się osób narażonych.
§114.
1. Urządzenia sterujące przyspieszeniem i hamowaniem maszyn poruszających się
po szynach powinny być obsługiwane ręcznie. Urządzenie czuwakowe może być obsługiwane nogą.
2. Urządzenia sterujące zmechanizowanej obudowy kroczącej powinny być zaprojektowane i zainstalowane tak, aby podczas przemieszczania się obudowy operator znajdował się pod osłoną nieruchomego segmentu obudowy.
3. Urządzenia, o których mowa w ust. 2, powinny być zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem.
§115.
Maszyna samobieżna poruszająca się po szynach, przeznaczona do pracy pod ziemią, powinna być wyposażona w urządzenia czuwakowe działające na obwód sterujący ruchem maszyny w taki sposób, aby ruch został zatrzymany, jeżeli kierowca utraci nad nim kontrolę.
§116.
1. Przepis § 85 pkt 2 stosuje się do maszyn zawierających części wysoce łatwopalne.
2. System hamulcowy maszyny przeznaczonej do wykonywania prac pod ziemią nie może powodować iskrzenia i nie może powodować pożarów.
3. Maszyna przeznaczona do wykonywania prac pod ziemią zaopatrzona w silniki spalinowe powinna być wyposażona wyłącznie w silniki na paliwo o niskiej prężności par, w których nie powstają iskry pochodzenia elektrycznego.
4. Spaliny z silników spalinowych maszyn przeznaczonych do wykonywania prac pod ziemią nie mogą być odprowadzane w górę.Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkolenia bhp w naszej firmie Centrum Szkoleń. Wszystkie informacje odnośnie prowadzonych przez nas kursów zamieszczamy regularnie na stronie internetowej http://szkoleniabhp.edu.pl/

wtorek, 8 grudnia 2015

Łódzkie murale – wynajem podnośników koszowych

Coraz częściej w naszym mieście Łodzi można zauważyć wielkie zmiany – zaczynają się one od małych rzeczy, ale warto chcieć zobaczyć to, jaką transformację miasto przechodzi. Wiele z nich zawdzięczamy zapraszanym z całego świata artystom wykonującym murale na ścianach łódzkich kamienic. Jest to niezwykle interesująca forma sztuki – taki malarz przyjeżdża w dane miejsce, by na zawsze pozostawić na nim wykonane przez siebie czy swoją grupę artystyczną dzieło – nie jest to nigdy reprodukcja, praca odbywa się na żywo. Dlatego każda praca jest inna – ma w sobie coś wyjątkowego. To coś jak obraz malowany na zamówienie, tylko że dla wszystkich mieszkańców miasta.

Kto zajmuje się wykonywaniem murali?

Wiele osób może się zastanawiać, w jaki sposób wykonywane są takie murale. Trzeba przecież pracować na różnych wysokościach i niekoniecznie drabina czy dźwig są dobrym rozwiązaniem. Jednym z najlepszych rozwiązań jest wykorzystanie podnośnika koszowego – bardzo wielu artystów przyjeżdżających do pracy właśnie w ten sposób wykonuje swoje wiekopomne dzieła. Dla miasta to duży plus, ponieważ takie firmy wykonujące usługi jak Rent-Expert http://rent-expert.pl mogą dla większej publiki i większych inwestorów wykonywać swoje prace – wynajem podnośnika koszowego w Łodzi.

Malowanie łódzkich murali to już niejako tradycja. Miasto miało zaszczyt gościć artystów ze wszystkich półkul świata: z Chin, z Argentyny, z Afryki, z Francji – dosłownie z każdego miesjca. A to wciąż nie koniec, ponieważ w planach jest jeszcze wiele kamienic, które mają być przemalowane. Jest to swojego rodzaju renowacja.

Dlaczego powstają łódzkie murale?

Istnieje wiele powodów, dla których miasto inwestuje w powstawanie murali. Jednak skupmy się na tych najważniejszych:

 • poprawa wizerunku miasta
 • nadanie światowego sznytu
 • wprowadzenie elementów kultury do codziennej przestrzeni miejskiej
 • wynajmowanie rodzimych, łódzkich firm http://www.podnosnik24.net/

To zdecydowanie dobrze, że w Łodzi powstaje tak wiele ciekawych miejsc – w końcu to szare, zniszczone miasto odżywa, nareszcie coś się w nim dzieje. Oczywiście, inwestycje mają wielu przeciwników, którzy niekoniecznie są zadowoleni z wykonywania murali. Jednak trzeba przyznać, że dzięki artystom i fachowym usługom podnośnikami koszowymi miasto przechodzi ogromne zmiany na plus.

środa, 2 grudnia 2015

Przepisy karne dotyczące dozoru technicznego, przepisy UDT, przestrzeganie przepisów UDT

Operatorzy maszyn, urządzeń transportu bliskiego, w tym również wózków jezdniowych podnośnikowych, czasem nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że za nieprzestrzeganie przepisów Urzędu Dozoru Technicznego grożą bardzo poważne kary. Oczywiście nie mam pojęcia, dlaczego żyją w takiej błogiej nieświadomości, ponieważ na każdym przyzwoitym kursie na wózki widłowe – np. w Centrum Szkoleń http://1wjo.pl – zagadnienia te są dość szczegółowo omawiane.

Przepisy prawne UDT – czego operator wózków jezdniowych robić nie może?

Ja jednym z blogów branżowych odnalazłem ostatnio bardzo ciekawy wpis. Dotyczył on terminów, w jakich konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego zobowiązani są dokonywać przeglądów i ewentualnych napraw maszyn. Odnosząc się do tej treści (link na dole artykułu), chciałby powiedzieć nieco o przepisach karnych UDT, które regulują niewłaściwe postępowanie z urządzeniem, korzystanie z niego bez ważnego przeglądu.

ZAWSZE należy pamiętać, że osoba, która dopuszcza urządzenie techniczne do eksploatacji

 • bez posiadania ważnej decyzji organu dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji (lub obrotu)
 • wbrew decyzji organu dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego
musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami: podlega karze grzywny lub nawet karze ograniczenia wolności.

Jak się jednak okazuje, przepisy te są zdecydowanie bardziej restrykcyjne, niż by się mogło wydawać i dlatego nawet osoba, która bez zgody Urzędu Dozoru Technicznego decyduje się na przerabianie urządzenia również podlega wyżej wymienionym karom.

Tutaj zamieszczam link do wspomnianego przeze mnie wcześniej artykułu o obowiązku dozorowania maszyn: 

Kara grzywny – za nezawiadomienie bądź utrudnienie przeglądu UDT

Kara grzywny może być zastosowana również w wypadku, gdy inspektorowi organu dozoru technicznego uniemożliwia się lub utrudnia wykonywanie czynności dozoru technicznego bądź nie zawiadamia się go o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia (jest to obowiązek każdego operatora) lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Jest to z punktu widzenia prawa i przepisów UDT zachowanie niedopuszczalne.

Najlepiej robić kursy na wózki widłowe w takich ośrodkach szkoleniowych http://www.centrumszkolen.eu/wozki-widlowe-kursy.html, które jasno podają zasady korzystania z urządzeń transportu bliskiego, a w swoim programie nauczania mają również osobne zajęcia przeznaczone na zapoznanie się z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Jak widać, nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować naniesieniem na operatora różnego rodzaju nieprzyjemnych kar, a grzywna i tak jest najmniejszą z nich.

poniedziałek, 16 listopada 2015

Co to jest BHP?

Na naszym blogu podejmujemy się opracowywania zagadnień, które pomagają dużej ilości kursantów poszukujących informacji o kursach na urządzenia transportu bliskiego, o kursach dla elektryków SEP, o rekonwersji i o innych ważnych programach. Dziś nadeszła kolej, by przedstawić naszym czytelnikom kursy BHP i nieco o nich opowiedzieć.

O szkoleniach bhp słów kilka

Kursy BHP, czyli w rozwinięciu bezpieczeństwa i higieny pracy to kursy, z którymi stykamy się już od najmłodszych lat - w szkole, podczas pracy w wolontariacie, potem na studiach. W trakcie lekcji przysposobienia obronnego zapoznajemy się również z zagadnieniami udzielania pierwszej pomocy i zasadami ppoż, czyli przeciwpożarowymi. Mają one na celu wdrażać nam wiedzę, która szczególnie przyda się w dorosłym życiu - lepiej jednak uczyć się stopniowo i poprzez nabywanie określonego doświadczenia. Dzieci w ten sposób przyswajają wiedzę i jest to zdecydowanie najlepszy ze sposobów, by zaszczepić w nich potrzebę dbania o zasady bhp i ppoż.

Wspomnieliśmy o pracy, ponieważ zasady bhp najbardziej przydają się właśnie w zakładach pracy: w biurach, w sklepach, w szkołach i innych placówkach oświatowych, laboratoriach i na produkcji oraz na budowie. Nie ma chyba miejsca, w którym nie obowiązywałyby tego rodzaju przepisy. 

Szczególnie istotne są szkolenia bhp

Programy te pisane są z myślą o osobach wykonujących określone zawody, dlatego jest rzeczą oczywistą, że pracownikowi wykonującemu zadania sprzedawcy nie będzie się przedstawiać szczegółowych informacji z zakresu pracy przy produkcji substancji chemicznych.

Wszyscy pracodawcy zobowiązani są do przeprowadzenia w swoich firmach wśród pracowników takich szkoleń bhp. Dobre kursy przeprowadza firma Centrum Szkoleń, którą możesz znaleźć pod adresem: http://szkoleniabhp.edu.pl. Jest to jednym z istotniejszych przepisów prawa pracy. Jeśli nowy pracownik nie otrzyma wstępnego instruktażu, to nie powinien i nawet nie ma prawa przystąpić do wykonywania właściwych zadań, które zapisane są w jego umowie.
poniedziałek, 2 listopada 2015

Co ma wspólnego podnośnik koszowy z odśnieżaniem dachu?

Idzie zima – coraz więcej symptomów, które o tym świadczą. Zima to nie tylko śnieg. To również przestawienie czasu z letniego na zimowy, to coraz krótsze i chłodniejsze dni. Śnieg to już pewnego rodzaju ostateczność. Nie załatwiajmy więc usług odśnieżania dachów dopiero, gdy nie będziemy w stanie ruszyć się z własnego domu bez omijania ton śniegu na naszych ulicach. Dobrym rozwiązaniem, o ile nie najlepszym, jest wynajęcie profesjonalnych usług odśnieżania, które zyskują w naszym kraju coraz większą popularność, nie tylko w kręgach właścicieli firm i sklepów, ale również wśród klientów indywidualnych.

Nasza zima nie jest zła - wynajmij podnośnik koszowy do odśnieżania dachów


Możemy sobie zadać pytanie, które tylko z pozoru jest bardzo łatwe: co ma wspólnego podnośnik koszowy z odśnieżaniem dachu? Dlaczego warto skorzystać zimą z profesjonalnych usług podnośnikiem koszowym? Np. w firmie Rent-Expert interes kręci się przez cały rok i nie ma pory, w której nie byłoby zleceń dla pracowników. Tym bardziej na brak ofert nie można narzekać zimą - http://rent-expert.pl/odsniezanie-dachow.html. Jest tak dlatego, że podnośnik koszowy jest bardzo drogim urządzeniem transportu bliskiego i jego zakup oscyluje w okolicach 100.000 zł. Ale jeśli jest to ruch przemyślany, bardzo strategiczny, to nie ma się czego obawiać – z pewnością inwestycja ta zwróci się nam szybciej, niż myślimy.

Jak zazwyczaj wygląda podnośnik koszowy?


Podnośnik koszowy umieszczony jest zazwyczaj na samochodzie i stanowi jego integralną część. Samochód z podnośnikiem różni się od zwykłych aut przede wszystkim tym, że wyposażony jest w blokady kół, specjalnie montowane podpory, na których urządzenie musi stać podczas wykonywania na nim prac.


Zapraszamy na stronę Rent-Expert. U nas przeczytasz więcej o wynajmie podnośników koszowych w Łodzi.

poniedziałek, 12 października 2015

Słów kilka o manitou i 1wjo

O producentach ładowarek teleskopowych i wózków widłowych

Firma Manitou to jeden z największych producentów ładowarek teleskopowych, czyli wózków jezdniowych ze zmienną fazą wysięgu. To bardzo dobra i sprawdzona firma, mogę szczerze powiedzieć i przyznać, że jeśli chcesz kupić naprawdę porządny sprzęt transportowy, to polecam tę firmę. Więcej o niej możesz przeczytać na specjalnie dedykowanym ku temu blogu http://manitou.edu.pl/wozki-widlowe.html

O firmie szkolącej operatorów wózków jezdniowych


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kursach na określone urządzenia transportu bliskiego - takie urządzenia jak wózki jezdniowe Manitou, ale również i inne - to zapraszam do odwiedzenia strony firmowej Centrum Szkoleń. Jest to firma szkoleniowa prowadzącą kursy na różne sprzęty - na przykład na wózki widłowe, podesty ruchome, ładowarki teleskopowe, żurawie, HDS, suwnice, wciągniki i wciągarki. Szkoła Centrum Szkoleń BHP daje również możliwość zrobienia uprawnień na inne maszyny, np. na urządzenia rolnicze takie, jak kombajny zbożowe, prasy wysokiego stopnia zgniotu, sieczkarnie samojezdne. Prowadzi również szeroki zakres kursów ogrodniczych - cały pakiet pozwala opiekować się terenami zielonymi o każdej porze roku. Tak więc jeszcze raz polecam firmę, która chętnie zajmuje się szkoleniami, między innymi z zakresu 1wjo.

Adres wspomnianej przeze mnie witryny w sieci www to http://1wjo.pl

Jaką firmę i szkołę mogę polecić?

Gdybyś szukał takiej formy szkolenia, to warto skontaktować się z właścicielami, którzy prowadzą zajęcia na terenie całej Polski, najczęściej zaś w Łodzi, Warszawie i Gdańsku. Te trzy miasta zostały przez nich wybrane ze względu na swoją roboczą historię i przemysłowy charakter - w takim miejscu bardzo łatwo znaleźć pracę na urządzeniach transportu bliskiego, np. jako operator wózków widłowych w supermarkecie lub w innym magazynie. Szczerze polecam tę firmę wszystkim zainteresowanym uprawnieniami 1wjo, 2wjo oraz innymi, zależnie od tego na jaki sprzęt chcesz papiery zrobić.

Zapraszam do odwiedzania powyższych linków i blogów. Jest nieocenione źródło wiedzy o wózkach jezdniowych i kursach na ładowarki teleskopowe w kraju.


wtorek, 15 września 2015

Trudne przypadki wojska polskiego, czyli o rekonwersji słów kilka

W wojsku jest jak w życiu codziennym – zdarzają się różne sytuacje, radosne, ale również niezbyt przyjemne, a nawet niebezpieczne. Jeśli coś takiego się właśnie zdarzy żołnierzowi podczas odbywania służby, pracy i spowoduje to jego uszczerbek na zdrowiu, to powinien wtedy świadomie podjąć decyzję o rezygnacji z wykonywania zawodu. Wiemy, jak bardzo niektórzy wojskowi są przywiązani do funkcji i czynności, które wykonują i za nic nie chcą się z nimi rozstać. Czasem jednak zdarza się i tak, że trzeba udać się na emeryturę. Emerytura należy się wojskowemu już po piętnastu latach służby.

Przypadki rekonwersji


Mężczyzna może mieć wtedy mniej więcej czterdzieści lat i niekoniecznie chce wybierać się na niekończący się urlop. Wojskowi po kilkunastu latach pracy głównie mają doświadczenie w wykonywaniu zadań zgodnych z ich zawodem. Jeśli chodzi o typowe umiejętności zawodowe, to można nabyć je podczas kursów, na przykład w firmie szkoleniowej Centrum Szkoleń. Ta firma specjalizuje się w prowadzeniu zajęć z zakresu obsługi:

 • wózków widłowych, 
 • podnośników koszowych, 
 • żurawi, 
 • HDS, 
 • suwnic, 
 • wciągników, 
 • dźwigów i wind 

oraz innych urządzeń transportu bliskiego.

Kursy na wózki widłowe w ramach rekonwersjiWszyscy byli zawodowi żołnierze mogą zgłosić się do Centrum Szkoleń w Łodzi, ul.Praska 5/7 w celu odbycia kursu na określone urządzenie transportu bliskiego i dzięki temu zyskać nowy zawód – zawód operatora. To bardzo dobra alternatywa dla kogoś, kto szuka nowej pracy. Rekonwersja umożliwia zrobienie szkoleń za darmo, na koszt państwa i dlatego jest dobrym rozwiązaniem dla wielu osób.