poniedziałek, 4 stycznia 2016

BHP kursy dla pracowników – operatorzy maszyn pracujących pod ziemią


BHP to zbiór zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, których bezwzględnie należy przestrzegać, jeśli chce się unikać nieszczęśliwych wypadków, których w zakładach pracy zdarza się cała gama. Dziś przedstawiamy zbiór przepisów dla pracowników – operatorów maszyn pracujących pod ziemią. Jak dbać o takie urządzenie, jak bezpiecznie je eksploatować, co robić, jeśli odmawia posłuszeństwa? Do kogo się zgłaszać w razie problemów? Przeczytajcie nasz artykuł, dokładnie zapoznajcie się z przepisami BHP, których nigdzie nie poznasz, jeśli nie pójdziesz na typowy kurs bhp dla pracowników http://www.centrumszkolen.net/szkolenia-bhp/. Pracodawco, ten tekst to również informacja dla Ciebie.


Rozdział 6

Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dotyczące maszyn przeznaczonych do pracy pod ziemią


§112. Maszyna przeznaczona do prac pod ziemią powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym rozdziale.
§113.
1. Obudowy zmechanizowane kroczące powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w trakcie poruszania utrzymywały określony kierunek ruchu i nie ulegały poślizgowi przed obciążeniem, podczas obciążenia ani po usunięciu obciążenia.
2. Obudowy zmechanizowane, o których mowa w ust. 1, powinny być wyposażone w zakotwiczenia płyt górnych poszczególnych stojaków hydraulicznych oraz pozwalać na swobodne poruszanie się osób narażonych.
§114.
1. Urządzenia sterujące przyspieszeniem i hamowaniem maszyn poruszających się
po szynach powinny być obsługiwane ręcznie. Urządzenie czuwakowe może być obsługiwane nogą.
2. Urządzenia sterujące zmechanizowanej obudowy kroczącej powinny być zaprojektowane i zainstalowane tak, aby podczas przemieszczania się obudowy operator znajdował się pod osłoną nieruchomego segmentu obudowy.
3. Urządzenia, o których mowa w ust. 2, powinny być zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem.
§115.
Maszyna samobieżna poruszająca się po szynach, przeznaczona do pracy pod ziemią, powinna być wyposażona w urządzenia czuwakowe działające na obwód sterujący ruchem maszyny w taki sposób, aby ruch został zatrzymany, jeżeli kierowca utraci nad nim kontrolę.
§116.
1. Przepis § 85 pkt 2 stosuje się do maszyn zawierających części wysoce łatwopalne.
2. System hamulcowy maszyny przeznaczonej do wykonywania prac pod ziemią nie może powodować iskrzenia i nie może powodować pożarów.
3. Maszyna przeznaczona do wykonywania prac pod ziemią zaopatrzona w silniki spalinowe powinna być wyposażona wyłącznie w silniki na paliwo o niskiej prężności par, w których nie powstają iskry pochodzenia elektrycznego.
4. Spaliny z silników spalinowych maszyn przeznaczonych do wykonywania prac pod ziemią nie mogą być odprowadzane w górę.Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkolenia bhp w naszej firmie Centrum Szkoleń. Wszystkie informacje odnośnie prowadzonych przez nas kursów zamieszczamy regularnie na stronie internetowej http://szkoleniabhp.edu.pl/

2 komentarze:

  1. Kursy bhp są faktycznie bardzo ważne, dobrze, że o tym przypominacie ;)

    OdpowiedzUsuń
  2. Fajnie, że za darmo i publicznie udostępniacie takie materiały. Wielki plus!

    OdpowiedzUsuń