wtorek, 8 grudnia 2015

Łódzkie murale – wynajem podnośników koszowych

Coraz częściej w naszym mieście Łodzi można zauważyć wielkie zmiany – zaczynają się one od małych rzeczy, ale warto chcieć zobaczyć to, jaką transformację miasto przechodzi. Wiele z nich zawdzięczamy zapraszanym z całego świata artystom wykonującym murale na ścianach łódzkich kamienic. Jest to niezwykle interesująca forma sztuki – taki malarz przyjeżdża w dane miejsce, by na zawsze pozostawić na nim wykonane przez siebie czy swoją grupę artystyczną dzieło – nie jest to nigdy reprodukcja, praca odbywa się na żywo. Dlatego każda praca jest inna – ma w sobie coś wyjątkowego. To coś jak obraz malowany na zamówienie, tylko że dla wszystkich mieszkańców miasta.

Kto zajmuje się wykonywaniem murali?

Wiele osób może się zastanawiać, w jaki sposób wykonywane są takie murale. Trzeba przecież pracować na różnych wysokościach i niekoniecznie drabina czy dźwig są dobrym rozwiązaniem. Jednym z najlepszych rozwiązań jest wykorzystanie podnośnika koszowego – bardzo wielu artystów przyjeżdżających do pracy właśnie w ten sposób wykonuje swoje wiekopomne dzieła. Dla miasta to duży plus, ponieważ takie firmy wykonujące usługi jak Rent-Expert http://rent-expert.pl mogą dla większej publiki i większych inwestorów wykonywać swoje prace – wynajem podnośnika koszowego w Łodzi.

Malowanie łódzkich murali to już niejako tradycja. Miasto miało zaszczyt gościć artystów ze wszystkich półkul świata: z Chin, z Argentyny, z Afryki, z Francji – dosłownie z każdego miesjca. A to wciąż nie koniec, ponieważ w planach jest jeszcze wiele kamienic, które mają być przemalowane. Jest to swojego rodzaju renowacja.

Dlaczego powstają łódzkie murale?

Istnieje wiele powodów, dla których miasto inwestuje w powstawanie murali. Jednak skupmy się na tych najważniejszych:

  • poprawa wizerunku miasta
  • nadanie światowego sznytu
  • wprowadzenie elementów kultury do codziennej przestrzeni miejskiej
  • wynajmowanie rodzimych, łódzkich firm http://www.podnosnik24.net/

To zdecydowanie dobrze, że w Łodzi powstaje tak wiele ciekawych miejsc – w końcu to szare, zniszczone miasto odżywa, nareszcie coś się w nim dzieje. Oczywiście, inwestycje mają wielu przeciwników, którzy niekoniecznie są zadowoleni z wykonywania murali. Jednak trzeba przyznać, że dzięki artystom i fachowym usługom podnośnikami koszowymi miasto przechodzi ogromne zmiany na plus.

środa, 2 grudnia 2015

Przepisy karne dotyczące dozoru technicznego, przepisy UDT, przestrzeganie przepisów UDT

Operatorzy maszyn, urządzeń transportu bliskiego, w tym również wózków jezdniowych podnośnikowych, czasem nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że za nieprzestrzeganie przepisów Urzędu Dozoru Technicznego grożą bardzo poważne kary. Oczywiście nie mam pojęcia, dlaczego żyją w takiej błogiej nieświadomości, ponieważ na każdym przyzwoitym kursie na wózki widłowe – np. w Centrum Szkoleń http://1wjo.pl – zagadnienia te są dość szczegółowo omawiane.

Przepisy prawne UDT – czego operator wózków jezdniowych robić nie może?

Ja jednym z blogów branżowych odnalazłem ostatnio bardzo ciekawy wpis. Dotyczył on terminów, w jakich konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego zobowiązani są dokonywać przeglądów i ewentualnych napraw maszyn. Odnosząc się do tej treści (link na dole artykułu), chciałby powiedzieć nieco o przepisach karnych UDT, które regulują niewłaściwe postępowanie z urządzeniem, korzystanie z niego bez ważnego przeglądu.

ZAWSZE należy pamiętać, że osoba, która dopuszcza urządzenie techniczne do eksploatacji

  • bez posiadania ważnej decyzji organu dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji (lub obrotu)
  • wbrew decyzji organu dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego
musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami: podlega karze grzywny lub nawet karze ograniczenia wolności.

Jak się jednak okazuje, przepisy te są zdecydowanie bardziej restrykcyjne, niż by się mogło wydawać i dlatego nawet osoba, która bez zgody Urzędu Dozoru Technicznego decyduje się na przerabianie urządzenia również podlega wyżej wymienionym karom.

Tutaj zamieszczam link do wspomnianego przeze mnie wcześniej artykułu o obowiązku dozorowania maszyn: 

Kara grzywny – za nezawiadomienie bądź utrudnienie przeglądu UDT

Kara grzywny może być zastosowana również w wypadku, gdy inspektorowi organu dozoru technicznego uniemożliwia się lub utrudnia wykonywanie czynności dozoru technicznego bądź nie zawiadamia się go o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia (jest to obowiązek każdego operatora) lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Jest to z punktu widzenia prawa i przepisów UDT zachowanie niedopuszczalne.

Najlepiej robić kursy na wózki widłowe w takich ośrodkach szkoleniowych http://www.centrumszkolen.eu/wozki-widlowe-kursy.html, które jasno podają zasady korzystania z urządzeń transportu bliskiego, a w swoim programie nauczania mają również osobne zajęcia przeznaczone na zapoznanie się z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Jak widać, nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować naniesieniem na operatora różnego rodzaju nieprzyjemnych kar, a grzywna i tak jest najmniejszą z nich.